§ 1. - Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.
§  1.
Ku uczczeniu pamięci Konstytucji 3 Maja wprowadza się w obieg nadzwyczajne pocztowe znaczki opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5" w nakładzie ograniczonym do 6.000.000 sztuk, a mianowicie 3.000.000 po gr. 10 i 3.000.000 po gr. 20 taryfowej wartości.