Wycofanie z obiegu srebrnych monet jednozłotowych. - Dz.U.1932.74.674 - OpenLEX

Wycofanie z obiegu srebrnych monet jednozłotowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.74.674

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 sierpnia 1932 r.
o wycofaniu z obiegu srebrnych monet jedno-złotowych.

Na podstawie art. 19, 20 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Jednozłotowe srebrne monety, emitowane na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 37, poz. 401) według wzoru, ustalonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 476), tracą moc prawnego środka płatniczego z dniem 31 grudnia 1932 roku.

Poczynając od dnia 2 stycznia 1933 r. do dnia 31 grudnia 1934 r. monety powyższe będą Wymieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich należności w kasach urzędów skarbowych oraz w oddziałach Banku Polskiego. Po dniu 31 grudnia 1934 r. obowiązek wymiany tych monet ustaje.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.