Wycofanie z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych. - Dz.U.1934.52.482 - OpenLEX

Wycofanie z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.52.482

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 czerwca 1934 r.
o wycofaniu z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych.

Na podstawie art. 4, 19, 20 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 668) zarządzam co następuje:
Pięciozłotowe monety srebrne, emitowane na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) według wzorów, ustalonych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 657) i rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1930 r. (Dz. U. R, P. Nr. 80, poz. 634), tracą moc prawnego środka płatniczego z dniem 30 września 1934 r.

Poczynając od dnia 1 października 1934 r. do dnia 30 września 1936 r. monety powyższe będą wymieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich należności w kasach urzędów skarbowych oraz oddziałach Banku Polskiego. Po dniu 30 września 1936 r. obowiązek wymiany tych monet ustaje.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.