Wycofanie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego... - Dz.U.1998.33.180 - OpenLEX

Wycofanie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.33.180

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1998 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 stycznia 1998 r.
w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Aktem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. zostało wycofane złożone przez Polskę przy ratyfikacji Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., zastrzeżenie stwierdzające, że "Polska Rzeczpospolita Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 28 ustęp 1 tego Aktu" (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52).

Notyfikacja o powyższym wycofaniu została przyjęta przez Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dnia 21 lipca 1994 r.