[Wejście w życie ustawy] - Art. 51. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wejście w życie ustawy] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  51.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.