[Naruszenie przepisów o dostarczaniu napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży lub o uwidocznieniu informacji o szkodliwości... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Naruszenie przepisów o dostarczaniu napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży lub o uwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  45.  [Naruszenie przepisów o dostarczaniu napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży lub o uwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu]

Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:

1)
dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub
2)
nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

podlega karze grzywny.