[Sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy] - Art. 44. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44.  [Sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy]

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania,

podlega karze grzywny.