[Przekazanie do depozytu przedmiotów osoby zatrzymanej] - Art. 41. - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Przekazanie do depozytu przedmiotów osoby zatrzymanej] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  41.  [Przekazanie do depozytu przedmiotów osoby zatrzymanej]

Osobie przyjętej albo zatrzymanej w jednostce Policji odbiera się środki pieniężne lub inne przedmioty i przekazuje do depozytu.