[Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego] - Art. 30a. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  30a.  [Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego]

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez osobę, której postępowanie dotyczy, oraz zakłócania przez nią spokoju lub porządku publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku do małoletnich i stosunku do pracy.