[Rozprawa w przedmiocie nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu] - Art. 29. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Rozprawa w przedmiocie nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  29.  [Rozprawa w przedmiocie nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu]

Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.