[Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako administrator danych przetwarzanych przez gminną komisję rozwiązywania problemów... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 25b. - [Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako administrator danych przetwarzanych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25b.  [Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako administrator danych przetwarzanych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych]

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest administratorem danych, o których mowa w art. 25a ust. 1 i 2, przetwarzanych przez powołaną przez niego gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.