[Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania własne gmin] - Art. 181a. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 181a. - [Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania własne gmin] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  181a [Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania własne gmin]

Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 181 należy do zadań własnych gminy.