[Kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego i sprzedaży napojów alkoholowych] - Art. 18(3). - Wychowanie w... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 18(3). - [Kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego i sprzedaży napojów alkoholowych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  183 [Kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego i sprzedaży napojów alkoholowych]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).