[Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt] - Art. 15. - Wychowanie w... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  15.  [Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt]
1. 
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1)
osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2)
osobom do lat 18;
3)
na kredyt lub pod zastaw.
2. 
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.