[Dostarczanie napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży; obowiązek uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu]... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Dostarczanie napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży; obowiązek uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  13.  [Dostarczanie napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży; obowiązek uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu]
1. 
Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy.
2. 
W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
3. 
(uchylony).