Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego. - Dz. Praw P. Pol.1919.49.324 - OpenLEX

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.49.324

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego. *

Na skutek wyroku Sądu Najwyższego z dni 17 maja, 7 i 12 czerwca 1919 (№ 20/19) zarządzam w myśl art. 100 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18/18) w siedmiu obwodach 24-ego okręgu wyborczego, a mianowicie w obw.: Boksyce, Czyżów-Szlachecki, Jurkowice, Lipnik, Łaziska, gm. Opatów i Rzepin na niedzielę (dnia 6 lipca r. b. ponowne głosowanie celem powołania dwu posłów do Sejmu Ustawodawczego na miejsce Antoniego Bujaka i Michała Kucharczaka, mandaty poselskie których zostały przez Sąd Najwyższy unieważnione.
Za podstawę do głosowania przyjęte będą ogłoszone w swoim czasie listy kandydatów poselskich.

Jednocześnie uchylone zostają wszelkie ograniczenia wolności obywatelskiej dotyczące akcji wyborczej (zebrań, wieców, słowa, przenoszenia i wydawania i rozpowszechnienia druków) oraz stosowany być ma dekret o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu z dnia 8 kwietnia r. b.

Warszawa, dnia 20 czerwca 1919 r.

* Z dniem 20 lipca 1919 r. odracza się zarządzone na dzień 6-go lipca wybory w obwodach: Boksyce, Czyżów-Szlachecki, Jurkowice, Lipnik, Łaziska, gmina Opatów i Rzepin, należących do 24-go okręgu wyborczego na dzień 17 sierpnia, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 lipca 1919 r. o odroczeniu wyborów poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach 24-go okręgu wyborczego (Dz.U.19.54.339).