Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.45.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych gminach 22-go okręgu wyborczego.

Na skutek wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17-31 maja 1919 r. (№ W. 29/19) zarządzam w myśl art. 100 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r. (Dz. Pr. № 18 z r. 1918) w obwodach: № 1 gm. Spiczyn, № 2 gm. Rudno, № 1, 2, 3, gm. Tarło, № 3 gm. Bychawa, № 1 gm. Piotrków, № 4 gm. Piaski, № 4 gm. Brzeziny, № 1 gm. Niedrzwica, № 2 gm. Gołąb, № 3 gm. Godów i № 2 gm. Opole na niedzielę w dniu 29 czerwca r. b. ponowne głosowanie celem powołania dwóch posłów do Sejmu Ustawodawczego na miejsce Feliksa Starzyńskiego i Tadeusza Dymowskiego, mandaty poselskie których przez Sąd Najwyższy zostały unieważnione.
Jednocześnie uchylone zostają wszelkie ograniczenia wolności obywatelskiej dotyczące akcji wyborczej (zebrań, wieców, słowa, przenoszenia się, wydawania i rozpowszechniania druków) oraz stosowany być ma dekret o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu z dnia 8 stycznia r. b.

Warszawa, dnia 7 czerwca 1919 r.