Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 33 (Białostockim) i 34 (Bielskim) okręgach wyborczych. - Dz. Praw P. Pol.1919.40.295 - OpenLEX

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 33 (Białostockim) i 34 (Bielskim) okręgach wyborczych.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.40.295

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 33 (Białostockim) i 34 (Bielskim) okręgach wyborczych.

Na mocy ordynacji wyborczej z d. 28 listopada 1918 r. (Dziennik Praw № 18) i ustawy z dn. 10 maja 1919 r. zarządzam za zgodą Naczelnika Państwa wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego w 33 i 34 okręgach wyborczych (Białostockim i Bielskim) na niedzielą dn. 15 czerwca r. b.
Jednocześnie uchylone zostają i nie mogą być przez cały okres wyborczy wprowadzane ograniczenia wolności obywatelskiej, dotyczące akcji wyborczej (zebrań, wieców, słowa, przenoszenia się, wydawania i rozpowszechniania druków), oraz stosowany być ma dekret o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu z dn. 8 stycznia r. b.

Warszawa, dnia 15 maja 1919 r.

Sprostowanie.

W № 18 Dziennika Praw z roku 1918, w Dekrecie o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, na str. 122 w rubryce "ilość mandatów" w 39 okręgu wyborczym zamiast "7" winno być "8".