Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.423

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.