Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.548

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.
§  1. Przewidziane w art. 25 powalanej ustawy wybory radców ubezpieczeniowych w sejmikach i radach miejskich miast, wydzielonych z powiatów, na terenie b. zaboru rosyjskiego, należy odbyć w ciągu czterech tygodni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W ciągu następnych czterech tygodni, po dokonaniu tych wyborów, radcowie ubezpieczeniowi, upełnomocnieni przez sejmiki, względnie rady powiatowe, odbędą zjazd w miejscu siedziby województwa, gdzie drogą tajnego głosowania wybiorą w myśl art. 27 członków rady nadzorczej i ich zastępców.