Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.677

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1921 r.
§  3. Wykonanie tego rozporządzenia powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.