Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.677

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1921 r.
§  2. Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydania zarządzenia we własnym zakresie działania, aby od dnia 13 listopada 1921 r. podatek od papierosów w formie opaski podatkowej (banderoli) był pobierany w wysokości 50% od ceny detalicznej papierosów oraz do ustalenia w tym celu w porozumieniu z reprezentantami przemysłu papierosowego b. dzielnicy pruskiej detalicznych cen papierosów.