Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.8.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1918 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w przedmiocie wstrzymania eksmisji.

Na mocy art. 21 Ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego z dnia 4 lutego 1918 r. i w wykonaniu Ustawy o wstrzymaniu eksmisji lokatorów z dnia 15 lipca 1918 r., zarządzam natychmiastowe zawieszenie na czas do dnia 10 sierpnia 1918 r. wykonania wyroków wszystkich K. - P. Sądów i aktów z klauzulą egzekucyjną, co do eksmisji lokatorów z mieszkań jedno i dwupokojowych, nie licząc przedpokoju i kuchni, bez względu na ilość lokatorów, oraz z mieszkań trzypokojowych, jeżeli zajmuje je rodzina najmniej z sześciu osób, jak również z mieszkań, zajmowanych przez szkoły, ochrony, przytułki i warsztaty rzemieślnicze.
Rozporządzenie powyższe nie stosuje się do wyroków, nakazujących eksmisje z hoteli, pensjonatów, sklepów, zakładów przemysłowych, handlowych i letnich mieszkań.

Warszawa, dnia 15 lipca 1918 r.