Art. 24. - [Wejście w życie] - Współpraca rozwojowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.
Art.  24.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.