Art. 14. - Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.202.1704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2001 r.
Artykuł  14

Projektowanie i budowa obiektów

Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe działania dla zapewnienia, że:

(i) projekt i budowa obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi uwzględniają odpowiednie środki ograniczające radiologiczny wpływ obiektu na poszczególne osoby, społeczeństwo i środowisko, włącznie ze skutkami usuwania lub niekontrolowanego uwalniania substancji promieniotwórczych;

(ii) na etapie projektowania uwzględniono plany koncepcyjne i - w miarę potrzeby - rozwiązania techniczne dotyczące likwidacji obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, a niebędącego obiektem służącym do składowania;

(iii) na etapie projektowania przygotowano rozwiązania techniczne związane z zamknięciem obiektu służącego do składowania;

(iv) technologie wykorzystane podczas projektowania i budowy obiektu służącego postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi są wspierane doświadczeniem, badaniami lub analizami.