Rozdział 3 - Początek mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia. - Współdziałanie urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych (magistratów), mających siedzibę na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, przy wymiarze podatku spadkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.

III.

Początek mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia.

§  14.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.