§ 7. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  7.
Organy właściwe do spraw ewidencji ruchu ludności są obowiązane na wniosek przychodni obwodowej udzielać niezwłocznie koniecznej pomocy w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania osoby, która zaraziła chorobą weneryczną, lub osoby, która mogła być zarażona taką chorobą.