§ 13. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.