§ 1. - Współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.6.37

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2010 r.
§  1.
Ustala się na rok gospodarczy 2009/2010 współczynnik średniej wydajności:
1)
długiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 0,8220 t/ha;
2)
krótkiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 0,8899 t/ha;
3)
włókna konopi z 1 ha upraw konopi włóknistych w wysokości 0,7693 t/ha.