[Podmiot dokonujący wyboru operacji partnera KSOW] - Art. 57c. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 57c. - [Podmiot dokonujący wyboru operacji partnera KSOW] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  57c.  [Podmiot dokonujący wyboru operacji partnera KSOW]
1. 
Wyboru operacji partnera KSOW dokonuje:
1)
jednostka centralna - w przypadku operacji realizowanej na poziomie krajowym;
2)
jednostka regionalna - w przypadku operacji realizowanej w zakresie dotyczącym województwa.
3)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).