[Instytucje zapewniające wsparcie] - Art. 9. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Instytucje zapewniające wsparcie] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  9.  [Instytucje zapewniające wsparcie]

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1)
instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2)
placówek wsparcia dziennego;
3)
rodzin wspierających.