[Przekazywanie danych do ewidencji przez zarządzających obszarami] - Art. 34. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Przekazywanie danych do ewidencji przez zarządzających obszarami] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  34.  [Przekazywanie danych do ewidencji przez zarządzających obszarami]

Zarządzający obszarami przekazują dane do ewidencji bez zbędnej zwłoki, za pomocą systemu teleinformatycznego.