[Zlecanie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań związanych ze zbywaniem nieruchomości publicznych] - Art. 12. - Wspieranie... - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Zlecanie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań związanych ze zbywaniem nieruchomości publicznych] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  12.  [Zlecanie zarządzającemu obszarem wykonywania zadań związanych ze zbywaniem nieruchomości publicznych]
1. 
Organ właściwy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) może zlecić zarządzającemu obszarem odpłatnie, na podstawie umowy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie tej nieruchomości.
2. 
Zarządzający obszarem przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.