Art. 343. - [Tworzenie, znoszenie i przekształcanie okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych lub schronisk dla nieletnich] - Wspieranie i resocjalizacja nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.978 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2024 r.
Art.  343.  [Tworzenie, znoszenie i przekształcanie okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych lub schronisk dla nieletnich]

Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy, znosi i przekształca okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich.