Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  16.  [Środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców]
1.  Środki Funduszu w dniu jego uruchomienia wynoszą 600 000 000 zł.
2.  Na Fundusz w dniu jego uruchomienia składają się wpłaty kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.
3.  46  (uchylony).
4.  47  (uchylony).
5.  48  (uchylony).
6.  49  (uchylony).
7.  (uchylony).
46 Art. 16 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
47 Art. 16 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
48 Art. 16 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
49 Art. 16 ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.