§ 8. - Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.