§ 2. - Wskazanie władz powołanych do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1939 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.