Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.111.794

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 30 października 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Na mocy artykułu 4, punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
W komunikacji polsko-austrjackiej wprowadza się zniżone stawki przewozowe dla węgla kamiennego, także mielonego, antracytu, miału węglowego oraz brykietów z węgla kamiennego - ważne od wszystkich ładowni i stacyj kopalnianych, wymienionych w poniżej podanym spisie, do austrjacko-włoskiej granicznej stacji przejścia Tarvisio Uebergang, które wynoszą:

groszy austrjackich za 100 kg.

a)
- 303, b) - 278.

Warunki stosowania do a) i b). Przesyłki powinny być nadawane jako zwyczajne w ilości na raz najmniej 700 tonn netto, dla tworzenia pociągów całych (zwartych). Przewoźne należy uiścić najmniej za ładowność użytego wagonu (za list przewozowy i wagon).

Zniżone sławki przewozowe ważne są tylko dla przesyłek, nadanych na poniżej podanych ładowniach względnie stacjach kopalnianych za bezpośredniemi listami przewozowemi do stacyj włoskich i które będą do Włoch rzeczywiście wywiezione.

Stosowania zniżonej stawki przewozowej do Tarvisio Uebergang musi nadawca żądać w liście przewozowym już przy nadaniu przesyłki.

Pozatem obowiązują odnośne Przepisy przewozowe dla komunikacji łamanej pomiędzy Polską a Włochami oraz odnośne postanowienia taryfowe Kolei, uczestniczących w przewozie.

Przepisanie granicznych punktów przejścia z Państwa do Państwa dla oznaczenia drogi przewozu do Tarvisio Uebergang nie jest wymagane.

Droga przewozu: Przesyłki kieruje się drogą Granica Państwa pod Zebrzydowicami-Brěclav státni hranice Petrovice u Bohumína státni hranice-Staatsgrenze b. Bernhartsthal.

Do a) Zniżoną stawkę przewozową, podaną pod a) - 303 groszy austr. za 100 kg., stosuje się przy nadaniu w drodze kartowania w czasie od dnia 1 listopada 1925 r. aż do odwołania, najdalej do dnia 31 sierpnia 1926 r.

Do b) Zniżona stawka przewozowa, podana pod b) - 273 groszy austr. za 100 kg., ważna jest w drodze zwrotu w czasie od dnia 1 listopada 1925 r. do 31 sierpnia 1926 r. po udowodnieniu nadania co najmniej po 20.000 tonn w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego w okresie ważności niniejszej zniżki taryfowej.

1)
O ile w pewnym miesiącu nie nadano przepisanej ilości tonn, to można uzupełnić ją przez nadanie ilości większej ponad przepisaną w bezpośrednio następującym miesiącu, lecz tylko w okresie ważności niniejszej zniżki taryfowej.
2)
Reklamacje o zwrot różnicy przewoźnego należy wnosić do Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach najpóźniej w trzy miesiące po miesiącu, w którym odnośne przesyłki nadano, dołączając wtórniki listów przewozowych, opiewających na firmy reklamujące jako nadawców oraz konsygnację tych wtórników listów przewozowych na przesyłki, nadane w pewnym miesiącu kalendarzowym względnie w dwu bezpośrednio po sobie następujących miesiącach kalendarzowych (patrz punkt 1) musi wynikać, że wymagana najmniejsza ilość tonn została osiągnięta.
3)
Zniżoną stawkę przewozową, podaną pod b), można stosować już przy nadaniu w drodze kartowania, o ile nadawca złoży odpowiednie zabezpieczenie (gwarancję), odnoszące się do wszystkich w jednym miesiącu kalendarzowym nadanych przesyłek. Zabezpieczenie (gwarancje) należy złożyć Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach według norm przez tę Dyrekcję ustalonych. W tym wypadku należy również w terminie powyżej określonym udowodnić przez złożenie wtórników listów przewozowych na przesyłki, nadane w pewnym miesiącu kalendarzowym względnia w dwu bezpośrednio po sobie następujących miesiącach kalendarzowych (patrz punkt 1) wraz z odnośnemi konsygnacjami, że wymagana najmniejsza ilość tonn została nadana. W razie nieosiągnięcia tej najmniejszej ilości powinien gwarantujący na żądanie Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach bezzwłocznie zapłacić w gotówce różnicę po 25 groszy austrjackich za 100 kg. za wszystkie przesyłki, nadane w odnośnym miesiącu względnie w dwu bezpośrednio po sobie następujących miesiącach na podstawie zniżonej stawki przewozowej, podanej pod b). Kwoty te oprocentowuje się po 1 od sta miesięcznie. Obowiązek uiszczania procentów rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnośne przesyłki nadano.

Do a) i b). Przyznanie zniżki odnosi się do taryf wewnętrznych:

Polskich Kolei Państwowych,

Czechosłowackich Kolei Państwowych i

Austrjackich Kolei Związkowych.

Spis ładowni i stacyj kopalnianych.

Nazwa stacji wzgl. ładowni kopalnianej:Stacja ekspedycyjna:
AlbertZagórze Kopalnia
Aleksander KopalniaMikołów
Alwina ISosnowiec Radomski
Alwina II""
Alwina Kopalnia (Śl.)Mikołów
Andaluzja KopalniaSzarlej na Brzeziny Śl.
Anna KopalniaAnna Kopalnia
AntoniZąbkowice
Barbara Kopalnia (koło Mikołowa) Mikołów
Barbara Kopalnia (koło Podlesia Śl.) Podlesie Śl.
Bielszo wice KopalniaBielszowice
Blücher SzybyNiedobczyce
Błogosławieństwo Boże Kopalnia (Aschenborn Szyb) Wirek Nowowiejski
Brada KopalniaBrada
BrzeszczeBrzeszcze
Charlotte Kopalnia (Erbreich Szyb) Rydułtowy
Charlotte Kopalnia (Leo Szyb) "
Charlotte Kopalnia (Schreiber Szyb) "
CzeladźSosnowiec Warszawski
Dębieńsko KopalniaCzerwionka
Donnersmarck KopalniaNiedobczyce
Dziedzice BrykietowniaDziedzice
Emanuel Kopalnia (Boer Szyby) Kostuchna
Emanuel Kopalnia (Marja Szyby) Murcki dw. tow.
Emilja i Kons. Bujaków Kopalnia BradaBrada
Emilja i Kons. Bujaków Kopalnia OrzeszeOrzesze
Eminencja KopalniaKatowice
Emma KopalniaEmma Kopalnia
Fanny (Hr. Renard) Będzin
Fanny Kopalnia (Chausse Szyb) Siemianowice Śl.
FeliksMaczki
Ferdynand KopalniaKatowice
Ficinus SzybSiemianowice Śl.
FloraDąbrowa Górnicza
Florentyna Kopalnia (Reden Szyb) Florentyna Kopalnia (Reden Szyb)
Florentyna Kopalnia (Schwerin Szyb) Chebzie
Franciszki SzybBrzezinka
Fryderyk KopalniaTurze Śl.
Giesche Kopalnia (Wilhelm

Szyb)

Bogucice
Giesche Kopalnia (Richthofen Szyb) Bogucice
Gotthard SzybChebzie
Grodziec IZąbkowice
Grodziec II"
HalinaSosnowiec Radomski
HelenaZagórze Kopalnia
Henryk Kopalnia (koło Kosztowych) Kosztowy
Hillebrand SzybCzarny Las
Hojm KopalniaRydułtowy
Hrabia Franciszek KopalniaWolfgang
"Hans KarolWirek Nowowiejski
Hrabina Laura Kopalnia (Szyb Hugona) Chorzów
Hrabina Laura Kopalnia (Szyb Kolejowy) "
Huta Laury Kopalnia (Knoff Szyb) Siemianowice Sl.
IgnacyZagórze Kopalnia
JaworznoJaworzno
JerzyZagórze Kopalnia
Jerzy I KopalniaDąbrówka Mała Śl.
JowiszZąbkowice
JózefSławków
Józef IIZagórze Kopalnia
JuljuszKazimierz
Karmer SzybSzopienice Północne
KarolZagórze Kopalnia
Karol Kopalnia (Marta Szyb) Brzezinka
Karolina Kopalnia (Hohenlohe Szyb) Karolina
Kazimierz KopalniaKazimierz
Kleofas Kopalnia (Frankenberg, Walter i Recke Szyb) Kleofas
Klimontów IIZagórze Kopalnia
Knurów KopalniaKnurów
KołłątajZagórze Kopalnia
Król. Pole Południowe KopalniaHajduki
""Północne"Chorzów
""Wschodnie"Chorzów
""Zachodnie"Królewska Huta
KrzeszowiceKrzeszowice
Książątko KopalniaŁaziska
Książe KopalniaKosztowy
Leopoldyna KopalniaBrzezinka
LibiążLibiąż
LudmiłaSosnowiec Radomski
Lithandra Kopalnia (Köhler Szyb) Wirek Nowowiejski
MaczkiMaczki
Maks KopalniaSiemianowice Śl.
MaksymiljanDąbrowa Górnicza
MarsZąbkowice
Matylda Pole Wschodnie i Zachodnie KopalnieChebzie
Menzel SzybKochłowice
MichałZagórze Kopalnia
Milowice WiktorSosnowiec Warszawski
ModrzejówZagórze Kopalnia
Mysłowice KopalniaMysłowice
Niemcy KopalniaHajduki
Nowa Przemsza KopalniaBrzezinka
OrionSosnowiec Radomski
ParyżDąbrowa Górnicza
Paweł KopalniaChebzie
Piast SzybyKosztowy
Pokój KopalniaBytom Nowy dw. tw.
PorąbkaZagórze Kopalnia
Radzionków KopalniaSzarlej
RedenDąbrowa Górnicza
RenardSosnowiec Radomski
Richter SzybySiemianowice Sl.
Römer KopalniaNiedobczyce
SaturnSosnowiec Warszawski
Siersza WodnaSiersza Wodna
Silesia KopalniaDziedzice
SpytkowiceSpytkowice
StanisławZagórze Kopalnia
StaszycZagórze Kopalnia
SzczakowaSzczakowa
Szczęść Boże KopalniaŁaziska
Szczęście Antoniego KopalniaJaśkowice Śl.
Szczęście Henryka KopalniaŁaziska
Szyb SobieskiJaworzno
Śląsk KopalniaChebzie
Waleska Kopalnia (Margareta Szyb) Łaziska
WanczykówBędzin
Wawel KopalniaRuda Śl.
Weteran KopalniaBrzezinka
WładysławZagórze Kopalnia
WojciechZagórze Kopalnia
Woldemar KopalniaBrzezinka
Wolfgang Kopalnia (Szyb Klary i Walentego) Wolfgang
Wujek KopalniaLigota Pszczyńska
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1925 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 9 lipca 1925 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej (Dz. U. R. P. № 71, poz. 498).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1926 r. (Dz.U.26.22.136) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 1926 r.