§ 2. - Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.563

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1927 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 14 października 1926 r. (Dz. U. R. P. № 102, poz. 594).