Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.14.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000), zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z tragicznym wydarzeniem na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 r. zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 2006 r. od godz. 1600 oraz w dniach 30, 31 stycznia i 1 lutego 2006 r.
§  2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
§  3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci ofiar tragicznego wydarzenia na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.