Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 24 stycznia 1920 r.
o wprowadzeniu waluty markowej w kasowości i rachunkowości pocztowej, telegraficznej i telefonicznej na ziemiach z walutą koronową.

Na podstawie ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. P. P. № 44 poz. 310) oraz w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Rz. P. r. 1920 № 5, poz. 26) i w związku z rozporządzeniem mojem z dnia 21 stycznia 1920 r. o wprowadzeniu na ziemiach z walutą koronową taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w markach polskich, zarządzam celem ujednolicenia rachunkowości i kasowości w dziale pocztowym, telegraficznym i telefonicznym oraz umożliwienia wypłaty przekazów pocztowych na wszystkich ziemiach polskich co następuje:
Art.  1.

Od 1 lutego 1920 r. cała kasowość i rachunkowość w urzędach pocztowych i telegraficznych na ziemiach z dotychczasową walutą koronowej, z wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego, winna być prowadzona wyłącznie w walucie markowej.

Art.  2.

Zaliczanie wszelkich wpłat i wypłat we wszelkich rachunkach urzędowych odbywa się wyłącznie w walucie markowej.

Art.  3.

W pocztowym ruchu przekazowym oraz w kasowości Pocztowej Kasy Oszczędności obowiązuje wyłącznie waluta markowa.

Przekazy pocztowe oraz czeki P. K. O. winny opiewać wyłącznie na marki polskie.

Przekazy pocztowe, nadane przed 1 lutym 1920 r., przekazy z pobraniem za paczki nadane przed tym terminem oraz przekazy P. K. O., wystawione przed tym terminem, należy wypłacać do dnia 15 lutego 1920 r. w koronach.

Art.  4.

Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe albo w markach, albo w koronach według ustawowego stosunku 1 k. = 70 fen. Wypłat dokonywa się zasadniczo w markach, a tylko w braku marek w koronach według ustawowego stosunku wymiany.

Art.  5.

Na Śląsku Cieszyńskim pozostaje dotychczasowy stan rzeczy.

Istniejący ruch przekazów pocztowych między ziemiami z walutą koronową a blaskiem Cieszyńskim utrzymuje się na razie na następujących zasadach:

Przekazy pocztowe z b. Galicji i b. okupacji austrjackiej do Śląska Cieszyńskiego winny opiewać na korony i mogą być wpłacone jedynie w koronach. Wypłata w Cieszyńskiem następuje w koronach.

Przekazy z Cieszyńskiego opiewają na korony, a będą wypłacane w b. Galicji i b. okupacji austrjackiej w koronach tylko wtedy, jeżeli kasa pocztowa w danym dniu będzie rozporządzać odpowiednią sumą koron, zresztą zaś w markach w ustawowym stosunku wymiany.