Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.105.697

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie wprowadzenia w życie ustawy o obrocie towarowym z zagranicą

Na podstawie art. 27 ustawy o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 79 poz. 527) ustawę powyższą wprowadza się w życie z dniem 20 listopada 1920 roku.