Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.109.970

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 1934 r.
o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu.

Na podstawie art. XI przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 83, poz. 652) zarządzam co następuje:
§  1. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem (art. 469 - 478) wchodzą w życie z dniem 1 marca 1935 r. na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1935 r.