Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.102.736

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wprowadzenia w życie niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r, o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67 poz. 449) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą art. 2 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67 poz. 449) rozciąga się na b. dzielnicę pruską.
§  2. Kary przewidziane art. 4 tejże ustawy będą na obszarze b. dzielnicy pruskiej wymierzane z zachowaniem przepisów art. 10 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. G. R. P. № 75 poz. 511).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.