§ 2. - Wprowadzenie w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.6.36

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1938 r.