§ 1. - Wprowadzenie w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.938

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1923 r.
§  1.
W powiatach: wileńskim, oszmiańskim, święciańskim, trockim i brasławskim wprowadza się postanowienia:
1)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wysokości budowli na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 17, poz. 141);
2)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wznoszenia i naprawy budowli drewnianych w dzielnicach miast przeznaczonych pod budowle murowane na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 22, poz. 191);
3)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 8 października 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o statucie wzorowym dla spółek drogowych (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 5, poz. 33).