Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.853

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 listopada 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Wprowadza się w obieg pocztowe znaczki opłaty nowej edycji wartości 5, 10 i 25 gr.
Rysunek tych znaczków, o wymiarze 18 X 22 m/m, przedstawia w środkowej części, na tle ciemnego prostokąta, godło Państwa. W górnej części, na jasnem tle, znajduje się napis z ciemnych liter "Poczta Polska". W dolnej części, pośrodku, widnieją ciemne liczby 5, 10, 25, zależnie od wartości znaczka, z napisami "gr" z obydwóch stron u góry, pod niemi zaś stylizowane ornamenty. Obydwie boczne części znaczka posiadają ornamentację dekoracyjną. Kolor znaczków: 5 gr. ciemnofioletowy, 10 gr. zielony, 25 gr. ciemnoceglasty.
Znajdujące się w obiegu pocztowe znaczki opłaty 5, 10 i 25 groszowe poprzednich edycyj są ważne aż do wyczerpania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.