§ 2. - Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1933 r.
§  2.
Rysunek znaczka o wymiarze 18 x 22 mm przedstawia w środkowej części prostokąt obramowany linjami, w którym na tle z heraldycznych linij umieszczone jest godło Państwa; po obydwu stronach godła znajdują się ornamentacje z roślin stylizowanych.

Nad godłem znajduje się ciemny napis "POCZTA POLSKA", a po obydwu bokach tego napisu, w narożach są prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne.

W dolnej części znaczka, pośrodku, umieszczona jest liczba "15", a po bokach liczby litery "GR"; pod literami znajdują się ornamenty roślinne. U dołu znaczka w obydwu jego narożach znajdują się prostokątne płaszczyzny ornamentacyjne.

Granice rysunku znaczka, górne i dolne, zakończone są linjami poziomemi.

Kolor znaczka jest ciemno-różowy.

Znaczek jest drukowany na papierze z wodnym znakiem, przedstawiającym, trąbki pocztowe.