§ 4. - Wprowadzenie w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.