Wprowadzenie w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 25 czerwca 1928 r.
o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Wprowadza się w obieg kartki pocztowe (krajowe) z opłaconą odpowiedzią, opatrzone dwoma znaczkami opłaty 15 groszy z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Kartki te mają wymiar (łącznie obydwie części) 148 x 210 mm. oraz napisy u góry po lewej stronie "Adres nadawcy", pośrodku "Kartka Pocztowa", uzupełnione tekstem na jednej części "z opłaconą odpowiedzią", na drugiej "na odpowiedź". Na każdej części kartki, w prawym górnym rogu, umieszczony jest znaczek opłaty 15 gr. o wymiarze 22,5 x 18,5 m/m. z podobizną Henryka Sienkiewicza na tle jasnego prostokąta. W górnej części znaczka, na jasnem tle, znajduje się napis z ciemnych liter "Poczta Polska", u dołu zaś, pośrodku, cyfra i napis "15 gr.". Boczne i dolne części znaczka posiadają ornamentacje z motywów zakopiańskich. Kolor znaczka, napisów i linjatury - niebieski.

Cena sprzedażna kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią - 30 gr.

Znajdujące się w obiegu kartki pocztowe z opłaconą odpowiedzią z dwoma znaczkami po 10 gr. (uzupełnione dwoma znaczkami po 5 groszy) są ważne aż do wyczerpania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.